Projectes de cooperaciˇ universitÓria al desenvolupament

This language version doesn't exist

Govern de les Illes BalearsL'objecte de la convocatòria és facilitar la participació directa i activa de membres de la comunitat universitària de la UIB (PDI, PAS i alumnat) en projectes de CUD mitjançant el seu finançament total o parcial. Els projectes CUD han de contribuir de forma efectiva al Desenvolupament Humà Sostenible (DHS) dels països empobrits des de l'enfocament de drets humans i  emmarcats en les línies següents:

  1. Projectes de diagnòstic de les necessitats.
  2. Projectes de formació, d’intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans: formació de formadors/es, professionals i poblacions locals.
  3. Projectes de foment i assessorament en l’elaboració de plans de desenvolupament en qualsevol àrea temàtica.
  4. Projectes de recerca per al desenvolupament i transferència mútua de coneixement.

Els projectes i la participació universitària que s'originin en el marc de la present convocatòria estaran orientats pels criteris establerts al Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament; i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Les accions dels projectes s'han d'adreçar a alguns dels àmbits sectorials d'actuació següents: educació; salut; equitat de gènere; sostenibilitat ecològica; suport a iniciatives productives; governabilitat democràtica; defensa dels drets humans; ciència, tecnologia i innovació, incidència política, entre d’altres. A més de respectar els criteris de prioritats geogràfiques descrites al Pla Director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2016-2019.

XV Convocatòria d'ajuts per a projectes CUD  2018

Relació de projectes aprovats: 

Bolívia:

Colòmbia:

Cuba:

Haití:

Marroc:

Perú:

Senegal:

Documents relacionats:

Resolució del Comitè executiu de Cooperació al Desenvolupament UIB (11 de desembre de 2018) nou

Acta de resolució del Govern de les Illes Balears (22 d'octubre de 2018) 

Bases de la convocatòria (27 de juny de 2018)

Ampliació termini sol·licitud (17 de juliol de 2018) 

Formularis de sol·licitud:

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la UIB: entre el 27 de juny i el 27 de juliol de 2018. 

Durant tot aquest període l'equip tècnic de l'OCDS oferirà un servei d'assessorament i orientació a les persones interessades a presentar sol·licituds.

Consultau les convocatòries anteriors