Listen

Projectes de cooperaciˇ universitÓria al desenvolupament

This language version doesn't exist

Govern de les Illes BalearsL'objecte de la convocatòria és facilitar la participació directa i activa de membres de la comunitat universitària de la UIB (PDI, PAS i alumnat) en projectes de CUD mitjançant el seu finançament total o parcial. Els projectes CUD han de contribuir de forma efectiva al Desenvolupament Humà Sostenible (DHS) dels països empobrits des de l'enfocament de drets humans i  emmarcats en les línies següents:

  1. Projectes de diagnòstic de les necessitats.
  2. Projectes de formació, d’intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans: formació de formadors/es, professionals i poblacions locals.
  3. Projectes de foment i assessorament en l’elaboració de plans de desenvolupament en qualsevol àrea temàtica.
  4. Projectes de recerca per al desenvolupament i transferència mútua de coneixement.

Els projectes i la participació universitària que s'originin en el marc de la present convocatòria estaran orientats pels criteris establerts al Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament; i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Les accions dels projectes s'han d'adreçar a alguns dels àmbits sectorials d'actuació següents: educació; salut; equitat de gènere; sostenibilitat ecològica; suport a iniciatives productives; governabilitat democràtica; defensa dels drets humans; ciència, tecnologia i innovació, incidència política, entre d’altres. A més de respectar els criteris de prioritats geogràfiques descrites al Pla Director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2016-2019.

XVI Convocatòria d'ajuts per a projectes CUD  2019

Documents relacionats:

Bases de la convocatòria (15 de juliol de 2019).

Formularis de sol·licitud:

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la UIB: entre el 15 de juliol i el 26 de setembre de 2019.

Durant tot aquest període l'equip tècnic de l'OCDS oferirà un servei d'assessorament i orientació a les persones interessades a presentar sol·licituds.

Consultau les convocatòries anteriors